Kdo jsme a co děláme?

Jsme dva terapeuti, Barbora a Martin, a poskytujeme komplexní terapeutickou péči pro děti se speciálními potřebami. Při práci často pracujeme jinak než většina našich kolegů, a tak se už nikdo nediví ani tomu, že část své pracovní doby trávíme v holinkách nebo obalení chlupama :-D Po většinu týdne se věnujeme provozu terapeutické školičky a komplexní ambulantní terapeutické péči (MANNAZ) a do Duhové cesty si "odskakujeme" poskytovat terapii za pomoci našich speciálně vycvičených zvířat. Terapie se zvířaty jsou pro nás určitým zpestřením a pracovním relaxem. Propojují se při nich dva světy, ve kterých se již mnoho let pohybujeme, svět dětí a svět zvířat. Když se tyto světy propojí na poli terapie, začínají se dít skutečné zázraky :-)

Pracujeme podle vlastní metodiky

Máme vlastní jedinečnou metodiku pro terapeutickou práci s dětmi, zvířata se speciálním vycvikem pro práci v terapii nám pomáhají tuto metodiku posouvat ještě na jiný level.

Terapii stavíme na osobním přožitku

Co si děti prožijí, to se snáze naučí a dlouho si to pamatují. Je rozdíl pracovat s tématem množství a odhadu pomocí běžných metod nebo při připravování krmné dávky koním...

Máme individuální a respektující přístup

Ke každému dítěti přistupujeme zcela individuálně, podle jeho aktuálních potřeb, možností, schopností a preferencí. Děti vedeme s respektem a partnerským přístupem.

Chci se podívat na všechny služby komplexní terapeutické péče

Visit Us On Facebook