Pomozte nám pomáhat

Duhová cesta, z. s. je nezisková organizace, která se primárně věnuje poskytování speciálně pedagogické terapie se zvířaty a vzdělávání nových canisterapeutických týmů (dalších lidí se psy, kteří budou chodit pomáhat dalším klientům).

Naším cílem je maximální podpora začlenění klientů do běžného života. Terapie se zvířaty je náš „relax“ a bereme jí jako určité poslání. V případě poskytování terapií v rámci Duhové cesty, poskytujeme klientům veškeré služby pouze za cenu skutečných nákladů spojených se zvířaty a provozem. Terapeuti svůj čas věnují klientům vždy bez nároku na odměnu.

Pomáháme dětem se speciálními potřebami žít „normální“ život…

Na nadstandardní výdaje se snažíme vydělat si prostřednictvím vzdělávacích akcí v oblasti zooterapie, jejichž výtěžek používáme na zajištění slušného zázemí pro naše klienty, na nákup nových pomůcek, vzdělávání terapeutů, výcvik zvířat atp. Náklady na zajištění kvalitních služeb však výrazně převyšují naše příjmy, proto se snažíme aktivně i pasivně oslovovat firmy a individuální dárce s žádostí o podporu našeho projektu.

Na sponzorské dary a příspěvky vždy vystavíme řádný přijmový doklad/darovací smlouvu a veškeré darované peníze si, vzhledem k naší neziskovosti, lze odečíst od základu daně z příjmu.

Jak nám můžete pomoct?

  • finanční dar (veškeré finance budou vždy použity pro děti nebo zvířata)
  • příspěvek na konkrétní věc
  • zakoupení konkrétní pomůcky, krmiva, materiálu…
  • sponzorské poskytnutí služby/výrobku
  • darování svého času (pomoc uvítáme v mnoha oblastech, podle toho, co umíte 🙂 )

U NÁS MÁTE JISTOTU, ŽE SE VAŠE POMOC DOSTANE PŘÍMO K DĚTEM!

Velké a známé neziskovky mají podporu pro realizaci svého záměru ze všech stran, jelikož na získávání finančních prostředků zaměstnávají profesionály a následně velkou část získaných financí vynakládají na platy mnoha svých zaměstnanců a na další vedlejší náklady, což nám příjde v neziskovém sektoru zcela nemístné. Oproti tomu malé neziskovky, které opravdu pomáhají a veškeré dary jdou přímo ke klientům, mají velmi omezené možnosti získávání pomoci, jelikož místo shánění financí tento čas raději věnují svému záměru a přímé práci s klientem… Svou činnost pak často dotují jejich pracovníci „z vlastní kapsy“. A toto je i náš případ…

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

2300631196/2010

I MALÉ DARY UMÍME PROMĚNIT VE VELKOU RADOST…

Chcete o nás dát vědět někomu, kdo by mohl finančně či materiálně podpořit náš projekt? Zde si můžete stáhnout krátkou prezentaci neziskové organizace ve formátu PDF.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Visit Us On Facebook