Pomozte nám pomáhat

Duhová cesta, z. s. je nezisková organizace, která se primárně věnuje poskytování komplexní terapeutické péče dětem i dospělým se speciálními potřebami (zejména pak s neurovývojovými poruchami) a podpora jejich adaptability na okolní prostředí, s cílem maximálního začlenění do společnosti. V souvislosti s tímto cílem se zaměřujeme i na podporu rodin těchto jedinců a vzdělávání a vedení dalších pomáhajících profesionálů, kteří s nimi pracují. V rámci komplexní terapeutické péče využíváme terapii v přírodě, farming terapii a terapii se zvířaty.

Terapie se zvířaty, terapie na farmě a terapie v přírodě je náš „relax“ a bereme jí jako určité poslání. V případě poskytování terapií v rámci Duhové cesty, poskytujeme klientům veškeré služby pouze za cenu skutečných nákladů spojených se zvířaty, prostředím farmy a nezbytným provozem spolku. Terapeuti dávají klientům svůj čas a energii bez nároku na odměnu.

Pomáháme klientům s neurovývojovými poruchami žít „normální“ život…

Na pokrytí nadstandardních výdajů si vyděláváme prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí v oblasti zooterapie, jejichž výtěžek používáme na budování slušného zázemí pro terapie i pro naše klienty, na nákup nových pomůcek, vzdělávání terapeutů, výcvik zvířat atp. Komplexní náklady pro poskytování kvalitních služeb v oblasti terapií se zvířaty však výrazně převyšují naše příjmy, proto se snažíme aktivně i pasivně oslovovat firmy a individuální dárce s žádostí o podporu našeho projektu.

Na sponzorské dary a příspěvky vždy vystavíme řádný přijmový doklad/darovací smlouvu a veškeré darované peníze si, vzhledem k naší neziskovosti, lze odečíst od základu daně z příjmu.

Jak nám můžete pomoct?

  • finanční dar (veškeré finance budou vždy použity pro děti nebo zvířata)
  • příspěvek na konkrétní věc
  • zakoupení konkrétní pomůcky, krmiva, materiálu…
  • sponzorské poskytnutí služby/výrobku
  • darování svého času (pomoc uvítáme v mnoha oblastech, podle toho, co umíte 🙂 )

Aktuálně sháníme finanční prostředky na tyto větší investice:

PÍSEK

DRUHÁ ZIMA VE VLASTNÍM NÁM UKÁZALA, ŽE BUDEME MUSET NA JÍZDÁRNU NAVÉZT PÍSEK A DO VÝBĚHU HO JEŠTĚ HOOOODNĚ PŘIDAT… JE TO PRO NÁS JEDINÁ MOŽNOST ZPEVNĚNÍ POVRCHŮ, KTERÉ MŮŽEME REALIZOVAT A BUDE TO ALESPOŇ TROCHU FUNKČNÍ.

HIPODOMEK

PO TOM, CO NÁS FIRMA TIMBER MORAVA OKRADLA O 400 TISÍC, KTERÉ JSME POSKYTLI Z NAŠEHO RODINNÉHO ROZPOČTU NA VÝSTAVBU CELOROČNÍHO ZÁZEMÍ PRO HIPOREHABILITACE, ZAČÍNÁME OPĚT ŠETŘIT A BUDEME DOUFAT, ŽE SE V DOHLEDNÉ DOBĚ ZÁZEMÍ DOČKÁME.

MALOTRAKTOR

PO DVOU LETECH ZKUŠENOSTÍ Z VLASTNÍHO HIPOREHABILITAČNÍHO CENTRA JSME ZJISTILI, ŽE TO BEZ TRAKTORU ASI NEDÁME… MANIPULACE S BALÍKY, SEKÁNÍ A VLÁČENÍ PASTVIN, ÚDRŽBA JÍZDÁRNY A MANIPULACE S HNOJEM PROSTĚ BEZ TECHNIKY NEPŮJDE

U NÁS MÁTE JISTOTU, ŽE SE VAŠE POMOC DOSTANE PŘÍMO KE KLIENTŮM!

Velké a známé neziskovky mají podporu pro realizaci svého záměru ze všech stran, jelikož na získávání finančních prostředků zaměstnávají profesionály a následně velkou část získaných financí vynakládají na platy mnoha svých zaměstnanců a na další vedlejší náklady, což nám příjde v neziskovém sektoru zcela nemístné. Oproti tomu malé neziskovky, které opravdu pomáhají a veškeré dary jdou přímo ke klientům, mají velmi omezené možnosti získávání pomoci, jelikož místo shánění financí tento čas raději věnují svému záměru a přímé práci s klientem… Svou činnost pak často dotují jejich pracovníci „z vlastní kapsy“. A toto je i náš případ…

Za Vaši pomoc a podporu uveřejníme poděkování na Facebooku spolku Duhová cesta a v případě opakované podpory nebo vyšší jednorázové podpory umístíme Vaše logo na úvodní stránku tohoto webu. V případě zájmu Vám rádi zašleme fotodokumentaci nebo videodokumentaci využití sponzorského daru, s možností prezentace vaší firmou.

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

2300631196/2010

Můžete nám přispět i prostřednictvím načtení QR kódu s jednorázovou platbou:

100,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

1 000,- Kč

5 000,- Kč

Částku i datum splatnosti lze měnit přepisem v příslušném políčku internetového bankovnictví.

I MALÉ DARY UMÍME PROMĚNIT VE VELKOU RADOST…

Chcete o nás dát vědět někomu, kdo by mohl finančně či materiálně podpořit náš projekt?

Budeme moc rádi i za tento způsob pomoci.

Zde si můžete stáhnout krátkou prezentaci neziskové organizace pro sponzory ve formátu PDF.

KE STAŽENÍ ZDE

Seznamte se s některými z našich klientů 🙂

LUKÁŠ

Když k nám Lukáš začal docházet, koní se bál, odmítal spolupracovat a komunikovat, měl velmi krátkodobou pozornost, špatnou motoriku a koordinaci, nebyl schopen samostatně splnit ani jednoduchý úkol. Postupem času mu práce s koňmi začala dělat radost, přestal se bát, začal na koně mluvit, zlepšila se obratnost. Dneska si sám dojde pro koně do výběhu, nasadí mu ohlávku, připne vodítko, koně si dovede na uvaziště, uváže, vyčistí… Při manipulaci a vodění koně chodí dneska těsně u hlavy, koně už je schopen ovládat tak, že mu nedovolí cestou žrát trávu a zastavovat se. Zvýšilo se mu tím seběvědomí a výrazně změnilo sebevnímání. Následkem toho začal velmi dobře spolupracovat i v rámci jiných terapií, které už neprobíhají v přítomnosti koní.

ZUZKA

Zuzka u nás začínala, když končila devátou třídu – dneska dálkově studuje vysokou školu… Se Zuzkou systematicky pracujeme na zvládání komunikace a běžných denních činností bez zbytečných emocí a s nejvyšší možnou mírou samostatnosti. Vypadá to jednoduše, ale opak je pravdou. Zvířata jsou pro Zuzku kotvou v jejím,  mnohdy velmi chaotickém světě, pomáhají jí se zklidnit, dodávají pocit jistoty a výrazně posilují sebedůvěru. S koňmi nám jde všechno 1000x rychleji a efektivněji než při běžné terapeutické práci v ambulanci. Snad i díky naší podpoře se Zuzka nyní hlásí na vysokou školu a bude se snažit, i navzdory své diagnóze, dále osamostatňovat v rámci běžného života. Zuzka má doma svého asistenčního psa, který ji doprovází i k nám na terapie a vše z povzdálí bedlivě sleduje. Zuzka nám dneska, v rámci terapií, už i pomáhá s vedením malých dětí – tak sebevědomě se dnes již cítí 🙂

VASYL

Vasyl k nám chodí skoro od začátku našeho působení, známe se tedy už pěknou řádku let a vypadá to, že u nás ještě nějakou chvíli pobude 🙂 Když k nám začal chodit, nemluvil, bál se koní, nesnesl dotyk a odmítal se čehokoliv dotýkat – pohlazení koně po terapii pro něj byl jeden z nejtěžších úkolů. Zpočátku k nám docházel na hipoterapii, kdy jednal na koni, kterého vedl vodič a vedle něj šel terapeut, který s Vasylem pracoval na kladném sedu, klidném projevu, dýchání, koncentraci, rytmizaci a odbourání rušivých projevů. Postupně jsme víc a víc pracovali na navázání vztahu s koněm, respektování jeho blízkosti „na zemi“ a tolerování vzájemného kontaktu. Dneska Vasyl umí sám dojít do výběhu, nasadit koni správnou ohlávku, dovést si ho na uvazujte, kde ho vyčistí, pomáhá dát na koně dečku a madla, sám nasedne, na lonži již velmi pěkně sedí v kroku i klusu. Teď pracujeme na zlepšení komunikačních dovedností, lepším vyjadřování svých potřeb, zmírnění emocionálních projevů, samostatnosti, logickém myšlení a rozvoji sociálních dovedností. Koně ho motivují k výkonům, kterých bychom při běžných terapiích v ambulancích jen těžko dosahovali. Vasyl má doma asistenčního psa, který ho na hiporehabilitace vždy doprovází. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram