TERAPIE

Nabízíme individuální a skupinové terapie pro děti i dospělé klienty s neurovývojovými poruchami a jejich rodiny. Naše terapie mají základ ve speciálně pedagogické péči, která je vedena dle konceptu Montessori terapie.

Terapie u nás probíhají ve třech oblastech:

  • ZOOTERAPIE – speciálně pedagogická terapie za asistence zvířat (aktuálně máme terapeutické koně, psi a kočky)
  • FARMING TERAPIE – speciálně pedagogická terapie v prostředí naší malé rodinné „farmičky“, kde se klienti učí o přírodě, starají se o zvířata a pěstují rostliny
  • TERAPIE V PŘÍRODĚ – speciálně pedagogická terapie na loukách a v lesích kolem naší malé rodinné „farmičky“, v krásném prostředí CHKO Kokořínsko, kde klienti využívají při terapii všeho, co nám zdejší příroda nabízí

JAKÝ JE MEZI TĚMITO FORMAMI TERAPIE ROZDÍL?

ZOOTERAPIE je terapie se zvířaty a v prostředí, kde se zvířata chovají. Nemusí se ale vždy konat v místě chovu zvířat, s drobnými zvířaty se běžně jezdí ke klientům nebo do různých spolupracujících zařízení. Někteří naši kolegové vyjíždí ke klientům i se svými koňmi, což zatím není v našich silách, ale do budoucna, kdo ví… :-). Za našimi koňmi tedy jezdíte na naší mini farmičku, se psi se potkáte jak na farmičce, tak v našem centru komplexní péče v Kralupech a v naší školce v Kralupech. Kočky aktuálně potkáte jen na naší farmičce, protože cestování zrovna dvakrát neholdují, tak je tím zbytečně netrápíme…

FARMING TERAPIE je terapie, která se vždy odehrává v prostředí farmy. Musíte tedy vždy přijet k nám do krásného Kokořínska 🙂 Mimo složky zooterapie (zapojují se všechna zvířata z farmy), která je zde také zastoupena, se navíc pracuje i v oblasti pěstování rostlin a využívá se i přírody jako takové. Jedná se o velmi pestrý terapeutický přístup, který vyhovuje klientům, kteří nemají rádi dělat něco opakovaně a je velmi vhodný pro skupinové terapeutické programy vedené formou „Montessori farmy“.

TERAPIE V PŘÍRODĚ je terapie, která probíhá „venku“. Klasické terapeutické aktivity, které znáte z terapeutických center, jsou přesunuty z budovy do prostředí přírody a pro terapeutickou práci se využívá přírodních pomůcek a materiálů. Zní to „jednoduše“ a jednoduché to také vlastně je, protože občas pouhá změna prostředí, typu pomůcek a aktivit dokáže udělat z některými klienty doslova zázraky. Není u toho využíváno ani zvířat, ani pěstování nebo prací na farmě. Je to terapie vhodná pro klienty, kteří ve vnitřních prostorách nespolupracují nebo nedělají pokroky a kteří nejsou připraveni nebo se nechtějí účastnit zooterapie/farming terapie. 

VŠECHNY TYTO PŘÍSTUPY MEZI SEBOU TAKÉ UMÍME KOMBINOVAT NEBO LZE V PRŮBĚHU DOCHÁZKY NA TERAPII Z JEDNOHO TYPU POSTUPNĚ PŘEJÍT DO DRUHÉHO… POSTUP VŽDY VOLÍME PODLE POTŘEB, AKTUÁLNÍHO STAVU A PREFERENCÍ KONKRÉTNÍHO KLIENTA.  

Chcete vědět více?

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram