Vzdělávání v zooterapii

Čím se naše kurzy liší od ostatních?

Nabízíme Vám ucelený koncept zaměřený na děti se speciálními potřebami, to je totiž naše specializace, které se věnujeme již mnoho let na profesionální úrovni – zvířata využíváme v terapii. Všichni naši lektoři jsou odborníci (s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním) v péči o klienta a můžeme Vám tak nabídnout vhled do oboru speciální pedagogiky, logopedie, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie a možnosti využití zvířat v rámci péče o klienta v těchto oborech. Všichni naši lektoři využívají zvířata během terapie v rámci svého oboru. Máme zkušenosti s hiporehabilitací, canisterapií a felinoterapií. Zastáváme názor, že zásadní je role terapeuta a jeho kompetence pro práci s klientem, což je také základ našeho kurzu, a nezáleží na tom, které zvíře je do terapeutického procesu zapojeno – zapojit se dá každé, když terapeut ví, jak na to 🙂 Nenabízíme Vám jen teoretické vzdělání, my nabízíme informace, zkušenosti, zážitky a hodiny praxe v práci s „živým“ klientem, protože dle našich zkušeností modelové situace ještě nikdy nikoho nic moc zásadního nenaučili – naši klienti Vás naopak naučí mnohé, a to rychlostí blesku 😉 Naším cílem je připravit Vás pro praxi, abyste přišli ke klientům a skutečně věděli, co, kdy, jak a proč máte dělat. Jedině pak můžete poskytovat kvalitní služby, které budou pro klienta přínosem… a v tom Vás budeme rádi aktivně podporovat v naší uzavřené FB skupině (kde lze cokoliv probrat s námi i Vašimi kolegy z našich kurzů, sdílíme zde různé tipy a materiály, odkazy na kvalitní literaturu, videa atp.) i na supervizních setkáních, které Vám poskytneme, kdykoliv budete potřebovat. Složením zkoušek naše spolupráce nekončí, tím teprve začíná – nenecháme Vás na to samotné, toho se u nás bát skutečně nemusíte. 

Co Vám tedy nabízíme?

Kvalitní lektory

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oborech péče o klienta, s následným vzděláním v oboru zooterapie, kteří v rámci své profese využívají zapojení zvířete do terapeutického procesu.

Zkušenost s klienty

Nenabízíme Vám hromady nudné teorie, naše kurzy jsou zaměřeny velmi prakticky a obsahují hodiny přímé práce s klienty, kteří Vám ukážou o čem to celé je (děti se speciálními potřebami, věk 2-18 let).

Přípravu pro praxi

Připravíme Vás na skutečnou realitu tohoto oboru a prostřednictvím jedinečných osobních zážitků s klienty i Vaším zvířetem Vám předáme vše potřebné k poskytování kvalitních služeb.

Podporu a vedení

Po absolvování komplexního vzdělání Vás neopustíme, dál tady budeme pro Vás v naší uzavřené FB skupině, jsme Vám k dispozici ke konzultacím a supervizím, předávámě Vám kontakty na klienty atp.

Kurzy probíhají v našem centru komplexní péče MANNAZ v Kralupech nad Vltavou.

Aktuálně připravujeme nový koncept kurzů a workshopů a čekáme na vývoj epidemiologické situace, abychom mohli naplánovat vzdělávání pro rok 2021.

Pokud situace dovolí, rádi bychom uskutečnili následující akce:

1, kurz Úvod do zooterapie se zaměřením na děti se speciálními potřebami

2, praktický Workshop pro canisterapeuty zaměřený na přímou práci s dětmi se speciálními potřebami

3, zkoušky canisterapeutických týmů pro nové i stávající týmy

Poprvé se bude jednat o komplex vzdělávacích akcí, které na sebe navazují a obsahují základní balíček pro to, abyste mohli začít působit v oblasti canisterapie a skutečně jste už při první návštěvě věděli, co si tam s těmi klienty máte počít 🙂

Již brzy uveřejníme více informací 🙂

Visit Us On Facebook