Vzdělávání v zooterapii

Čím se naše kurzy liší od ostatních?

Nabízíme Vám ucelený koncept zaměřený na děti se speciálními potřebami, to je totiž naše specializace, které se věnujeme již mnoho let na profesionální úrovni – zvířata využíváme v terapii. Všichni naši lektoři jsou odborníci (s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním) v péči o klienta a můžeme Vám tak nabídnout vhled do oboru speciální pedagogiky, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie a možnosti využití zvířat v rámci péče o klienta v těchto oborech. Všichni naši lektoři využívají zvířata během terapie v rámci svého oboru. Máme zkušenosti s hiporehabilitací, canisterapií a felinoterapií. Zastáváme názor, že zásadní je role terapeuta a jeho kompetence pro práci s klientem a nezáleží na tom, které zvíře je do terapeutického procesu zapojeno – zapojit se dá každé, když terapeut ví, jak na to 🙂 Nenabízíme Vám jen teoretické vzdělání, my nabízíme informace, zkušenosti, zážitky a hodiny praxe v práci s „živým“ klientem, protože dle našich zkušeností modelové situace ještě nikdy nikoho nic moc zásadního nenaučili – naši klienti Vás naopak naučí mnohé, a to rychlostí blesku 😉 Naším cílem je připravit Vás pro praxi, abyste přišli ke klientům a skutečně věděli, co, kdy, jak a proč máte dělat. Jedině pak můžete poskytovat kvalitní služby, které budou pro klienta přínosem… a v tom Vás budeme rádi aktivně podporovat v naší uzavřené FB skupině (kde lze cokoliv probrat s námi i Vašimi kolegy z našich proběhlých kurzů, sdílíme zde různé tipy a materiály, odkazy na kvalitní literaturu, videa atp.) i na supervizních setkáních, které Vám poskytneme, kdykoliv budete potřebovat. Složením zkoušek naše spolupráce nekončí, tím teprve začíná – nenecháme Vás na to samotné, toho se u nás bát skutečně nemusíte. 

Co Vám tedy nabízíme?

Kvalitní lektory

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oborech péče o klienta, s následným vzděláním v oboru zooterapie, kteří v rámci své profese využívají zapojení zvířete do terapeutického procesu.

Zkušenost s klienty

Nenabízíme Vám hromady nudné teorie, naše kurzy jsou zaměřeny velmi prakticky a obsahují hodiny přímé práce s klienty, kteří Vám ukážou o čem to celé je (děti se speciálními potřebami, věk 2-18 let).

Přípravu pro praxi

Připravíme Vás na skutečnou realitu tohoto oboru a prostřednictvím jedinečných osobních zážitků s klienty i Vaším zvířetem Vám předáme vše potřebné k poskytování kvalitních služeb.

Podporu a vedení

Po absolvování komplexního vzdělání Vás neopustíme, dál tady budeme pro Vás v naší uzavřené FB skupině, jsme Vám k dispozici ke konzultacím a supervizím, předávámě Vám kontakty na klienty atp.

Kurzy probíhají v našem centru komplexní péče MANNAZ v Kralupech nad Vltavou.

ZÁKLADNÍ KURZ

KDY:     v letošním roce se kurz z provozních důvodů konat nebude – plánujeme ho opět na rok 2023

KDE:     Přemyslova 521, Kralupy nad Vltavou (Mannaz – terapeutická školička s.r.o.)

CENA:   3 500,- Kč (13 hodin teorie, 10 hodin supervizované praxe, přezkoušení týmu, následná podpora v uzavřené FB skupině, učební materiály, základní balíček materiálů pro práci s klienty v PDF, následná podpora, možnost refreshe kurzu i praxe v následných letech za extra zvýhodněnou cenu)

PRO KOHO JE KURZ URČEN: pro zájemce o canisterapii z řad pracovníků pomáhajících profesí – minimální vzdělání pro vstup do kurzu je rekvalifikace Chůva/Mimoškolní pedagog/Pracovník v sociálních službách. Pokud nemáte požadované minimální vzdělání, kontaktujte nás, přijetí do kurzu bude v těchto případech řešeno individuálně.

POPIS KURZU: Základní vzdělání pro začínající canisterapeutické týmy. Kurz je zaměřen na komplexní přípravu týmu pro působení v praxi. Na kurzu se zaměřujeme na teoretickou a praktickou přípravu lidské poloviny týmu, získání zkušeností a základních pracovních návyků psa, první společné zkušenosti s klientem, nasbírání inspirace na vlastní působení. Z našeho kurzu odcházíte skutečně připraveni pro první práci s klienty.
Informace týkající se organizace kurzu budeme posílat cca 1 týden před kurzem – na základě aktuální epidemiologické situace.

PŘEZKOUŠENÍ AKTIVNÍCH TÝMŮ

KDY:     24. 9. 2022 – hodinový rozpis bude zveřejněn týden před zkouškami

KDE:     Přemyslova 521, Kralupy nad Vltavou (Mannaz – terapeutická školička s.r.o.)

CENA:   700,- Kč

Přezkoušení pro naše aktivní canisterapeutické týmy a pro canisterapeutické týmy, které mají aktuálně statut „Tým ve výcviku“. V případě, že máte absolvované zkoušky u jiné instituce, nelze u nás projít pouze tímto přezkoušením, ale vyžadujeme absolvování Základního kurzu (pro zařazení mezi týmy naší organizace – následně pak absolvujete již pouze přezkoušení po stanovené době).

Přezkoušení probíhá dle aktuálně platného zkušebního řádu. Obsahuje zkoušku týmu složenou z:

  • prezence a vyřízení administrativních náležitostí
  • části testující poslušnost a ovladatelnost psa – prokázání adekvátního chování psa, které je potřebné pro bezpečnou a efektivní práci s klientem a pro „kultivovanou“ návštěvu zařízení (nutné pro poskytování profesionálních služeb)
  • canisterapeutické části prokazující vhodnost psa pro práci s klienty
  • testu dispozic pro polohování – vhodnost/nevhodnost psa (ochrana psů, kteří nejsou pro polohování vhodní – vyřazení z této aktivity s vyznačením na certifikátu)
  • praxe (supervize přímé práce s klientem) – 2 připravené aktivity v délce 3 – 5 minut – jedna pro dítě a jedna pro dospělého (zadání bude upřesněno dopředu, dle přítomných klientů)

Vše je podrobně rozepsáno ve zkušebním řádu, věnujte prosím pozornost jeho prostudování. 


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Visit Us On Facebook