O nás

Jak to celé začalo?

…na začátku bylo vystrašené štěně, které se z neznámého důvodu bálo lidí.

Barbora tehdy zahájila intenzivní socializační program a rozhodla se, že z hysterického psíka udělá alespoň společensky přijatelné zvíře. Během socializace zjistila, že Tara sice obecně nemá ráda lidi, ale cíleně vyhledává společnost dětí s poruchou autistického spektra, lidí s psychiatrickými diagnózami a seniory. Po ověření, že se nejednalo o pomatení psích smyslů :-), se Barbora rozhodla v roce 2009 absolvovat vzdělání v canisterapii a dále se jí pak věnovat.

Tara s Barborou působila v terapii dlouhých 10 let a díky ní se Barbora naučila hooodně o trpělivosti, důvěře, toleranci a respektu. Tara měla dar vidět do klienta a předávat Barboře všechny potřebné informace pro efektivní terapeutickou intervenci. Mnohdy do toho šla bezhlavě a po svém a celou terapeutickou intervenci vedla sama, Barbora pak jen žasla nad procesem. Naučila nás, že každý pes může být terapeutem, když jeho člověk ví, jak využít jeho přirozeného potenciálu a respektuje jeho limity. Tara nás opustila 30. 10. 2022, ve věku 16,5 roku. Dá se tedy říct, že právě Tara byla zakladatelkou celého tohoto projektu… i proto je na úvodní fotce této stránky. Navždy bude tou, která to celé odstartovala.

První terapie jsme začaly poskytovat v roce 2010, tenkrát ještě pod hlavičkou živnosti „Tak trochu jinak“ – vždycky jsme se hodně odlišovaly… Zpočátku mezi hlavní činnosti patřilo poradenství zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a canisterapie. S dalším vzděláváním se služby postupně rozšiřovaly, dle poptávky klientů, a ruku v ruce s potřebou dělat určité věci jinak než se normálně dělají. A tak se většina nabízených služeb začala stáčet kolem oboru speciální pedagogiky, ve kterém již tenkrát Barbora několik let pracovala, a terapeutické činnosti se psem.

V roce 2014 se Barbora rozhodla poskytované služby zastřešit organizací, s myšlenkou poskytovat komplexní a zcela individualizovanou terapeutickou péči, se zapojením zvířat do terapeutického procesu. Po dlouhém zvažování se odhodlala vstoupit do neziskového sektoru a od 22. července 2014 je Duhová cesta vedena jako zapsaný spolek. Od podzimu 2014 se nabízené služby rozšířily o poskytování speciálně pedagogické terapie za pomoci koní. Nyní máme ve výcviku 4 kočky, které připravujeme k asistenci při terapii. 

Hlavní zaměření spolku je v současné chvíli speciálně pedagogická terapie za pomoci zvířat. Našimi klienty jsou nejčastěji děti s neurovývojovými poruchami. Ostatní terapeutické služby jsou poskytovány v rámci centra komplexní péče MANNAZ. Doplňkově se věnujeme vzdělávání v oblasti zooterapie, jelikož díky vlastní bohaté terapeutické praxi máme možnost předávat zkušenosti, ne jen teoretické informace. 

Proč se spolek jmenuje Duhová cesta?

  • protože duha je krásná, barevná a v nás evokuje radost a zábavu, což se snažíme vnést do celého našeho terapeutického přístupu
  • protože duha přichází jako „odměna“ po dešti, stejně jako výsledky po mnoha hodinách dřiny při terapiích
  • protože duha ukazuje, kde je zakopaný poklad = jít po cestě duhy ho pomáhá najít
  • protože několik našich zvířecích učitelů už odešlo za duhový most a bez nich bychom nebyli tam, kde jsme
  • protože mezi našimi klienty je mnoho „duhových dětí“

Naše fiozofie

Naším cílem je pomáhat dětem poznávat svět a naučit se v něm žít. Nechceme vychovávat děti pro systém, chceme děti naučit žít v rámci systému spokojený život podle jejich představ. Chceme aby děti dosáhly maximální míry samostatnosti, i přes svá oslabení, a uměly samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější situace bez zbytečného stresu a emocí.

Děti s neurovývojovými poruchami mají mnoho oslabených oblastí, které jim ztěžují, a mnohdy výrazně omezují fungování v běžném světě. V rámci terapeutické péče se snažíme maximálně rozvíjet a kompenzovat tyto oslabené oblasti a tím zvyšovat šance na začlenění do běžného života. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z klasických i alternativních vzdělávacích systémů, mnoha různých terapií a technik a v neposlední řadě z našich mnohaletých zkušeností.

Snažíme se o multidisciplinární přístup, což znamená, že naši terapeuti nejsou vzděláni pouze ve svém „hlavním“ oboru, ale mají i základní orientaci v oborech souvisejících a návazných. Tímto pak dochází k možnosti poskytovat ucelenou terapeutickou péči, jejíž jednotlivé části na sebe navazují a podporují se.

Nejdůležitější je pro nás spolupráce s rodinou, protože efektivní terapeutická péče je pouze jednou částí celého procesu. Tou druhou je pak zavedení veškerého našeho společného snažení do praxe, do toho běžného denního života. 

Při samotné práci s dětmi postupujeme vždy zcela individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, možností a preferencí. Naši terapeuti mají jasný cíl jednotlivých terapií, nicméně cestu k tomuto cíli si řídí samo dítě. Pro terapeuty je to mnohdy taková malá „bojovka“, protože nikdy neví, co je na terapii vlastně čeká a musí se během pár vteřin adaptovat na aktuální situaci, naladění dítěte i zvířete a to využít k dosažení naplánovaného cíle. Terapie jsou vedeny respektujícím způsobem, s ohledem na individualitu dětí a jejich aktuální potřeby, na které pružně reagují. 

Metodicky vycházíme z Montessori konceptu, který kombinujeme s dalšími respektujícími přístupy a terapeutickými postupy.

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V DUHOVÉ CESTĚ?

Mgr. Barbora Janoudová

zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagožka

Bc. Martin Janoud

backgraund neziskové organizace, speciální pedagog a rehabilitační pracovník

Rebella

lipický kůň

narozena 2007

Rebelka byla pro práci v terapii cíleně cvičena už od svých 3 let, kdy se vlivem „náhody“ ukázala jako velmi empatická parťačka pro děti s postižením. Díky brzkému specializovanému výcviku je dneska velmi spolehlivým terapeutem pro široké spektrum klientů, o které s láskou „pečuje“. Lidi má moc ráda, ale jídlo je jídlo… to zase budeme upřímní 🙂

Oliver

lipický kůň

narozen 2004

Olíka jsme pořídili jako posilu pro terapie v jeho 10 letech. Před tím závodil ve spřežení (páry a maratony) po celé EU, za Slovensko – žil v hřebčíně Topolčianky. Teď si u nás užívá „stáří“ a své životní zkušenosti trpělivě předává dětem 🙂 Je to velmi svérázný koník, který má mnohdy takové „zvláštní“ způsoby, které uplatňuje na děti nerespektující hranice.

Keksík

Irský cob

narozen 2014

Keksík je naše nová posila týmu. Pro malé děti byl problém zvládat velké koně, a tak jsme pro ně pořídili mini verzi velkého koně 🙂 Keksík má povahu přerostlého psa (jako všichni cobové 🙂 ), je extrémně zvědavý a má svoji hlavu – je tedy potřeba stát si pevně za svým. Bude perfektním kamarádem pro děti, které se potřebují naučit prosadit a věřit si.

Persík

čínský chocholatý pes

narozen 2017

Persík je vítací typ, miluje pozornost a práci s klienty miluje. Je to tak trochu vtěrka vyžadující pohlazení v každém trochu vhodném okamžiku 😀 Terapeutickou práci měl možnost okoukat od Tary a stal se skutečným profíkem. Často se nás ptáte proč mu říkáme „Péro“, někdy Vám natočíme jeho vítací rituál, při kterém vypadá jako Tygr od medvídka Pú 🙂

Visit Us On Facebook