O nás

Jak to celé začalo?

…na začátku bylo vystrašené štěně, které se z neznámého důvodu bálo lidí.

Barbora tehdy zahájila intenzivní socializační program a rozhodla se, že z hysterického psíka udělá alespoň společensky přijatelné zvíře. Během socializace zjistila, že Tara sice obecně nemá ráda lidi, ale cíleně vyhledává společnost dětí s poruchou autistického spektra, lidí s psychiatrickými diagnózami a seniory. Po ověření, že se nejednalo o pomatení psích smyslů :-), se Barbora rozhodla v roce 2009 absolvovat vzdělání v canisterapii a dále se jí pak věnovat.

Tara s Barborou působila v terapii dlouhých 10 let a díky ní se Barbora naučila hooodně o trpělivosti, důvěře, toleranci a respektu. Tara měla dar vidět do klienta a předávat Barboře všechny potřebné informace pro efektivní terapeutickou intervenci. Mnohdy do toho šla bezhlavě a po svém a celý proces vedla sama, Barbora pak jen žasla nad procesem. Naučila nás, že každý pes může být terapeutem, když jeho člověk ví, jak využít jeho přirozeného potenciálu a respektuje jeho limity. Tara nás opustila 30. 10. 2022, ve věku 16,5 roku. Dá se tedy říct, že právě Tara byla zakladatelkou celého tohoto projektu… i proto je na naší úvodní fotce. Navždy bude tou, co to celé odstartovala.

první terapie jsme začaly poskytovat v roce 2010, tenkrát ještě pod hlavičkou živnosti „Tak trochu jinak“ – vždycky jsme se hodně odlišovaly… Zpočátku mezi hlavní činnosti patřilo poradenství zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a canisterapie. S dalším vzděláváním se služby postupně rozšiřovaly, dle poptávky klientů, a ruku v ruce s potřebou dělat určité věci jinak než se normálně dělají. A tak se většina nabízených služeb začala stáčet kolem oboru speciální pedagogiky, ve kterém již tenkrát Barbora několik let pracovala, a terapeutické činnosti se psem.

V roce 2014 se Barbora rozhodla poskytované služby zastřešit organizací, s myšlenkou poskytovat komplexní a zcela individualizovanou terapeutickou péči, se zapojením zvířat do terapeutického procesu. Po dlouhém zvažování se odhodlala vstoupit do neziskového sektoru a od 22. července 2014 je Duhová cesta vedena jako zapsaný spolek. Od podzimu 2014 se nabízené služby rozšířily o poskytování speciálně pedagogické terapie za pomoci koní. Nyní máme ve výcviku 5 koček, které připravujeme k asistenci při terapii. 

Hlavní zaměření spolku je v současné chvíli speciálně pedagogická terapie za pomoci zvířat. Našimi klienty jsou nejčastěji děti s neurovývojovými poruchami. Ostatní terapeutické služby jsou poskytovány v rámci centra komplexní péče MANNAZ. Doplňkově se věnujeme vzdělávání v oblasti zooterapie, jelikož díky vlastní bohaté terapeutické praxi máme možnost předávat zkušenosti, ne jen teoretické informace. 

Proč se spolek jmenuje Duhová cesta?

  • protože duha je krásná, barevná a v nás evokuje radost a zábavu, což se snažíme vnést do celého našeho přístupu
  • protože duha přichází jako „odměna“ po dešti, stejně jako výsledky po mnoha hodinách dřiny při terapiích
  • protože duha ukazuje, kde je zakopaný poklad = jít po cestě duhy ho pomáhá najít
  • protože několik našich zvířecích učitelů už odešlo za duhový most a bez nich bychom nebyli tam, kde jsme
  • protože mezi našimi klienty je mnoho „duhových dětí“

Naše fiozofie

Naším cílem je pomáhat dětem poznávat svět a naučit se v něm žít. Nechceme vychovávat děti pro systém, chceme děti naučit žít v rámci systému spokojený život. Chceme aby děti dosáhly maximální míry samostatnosti, i přes svá oslabení, a uměly samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější situace bez zbytečného stresu a emocí.

Děti s neurovývojovými poruchami mají mnoho oslabených oblastí, které jim ztěžují, a mnohdy výrazně omezují fungování v běžném světě. V rámci terapeutické péče se snažíme maximálně rozvíjet a kompenzovat tyto oslabené oblasti a tím zvyšovat šance na začlenění do běžného života. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z klasických i alternativních vzdělávacích systémů, mnoha různých terapií a technik a v neposlední řadě z našich mnohaletých zkušeností.

Snažíme se o multidisciplinární přístup, což znamená, že naši terapeuti nejsou vzděláni pouze ve svém „hlavním“ oboru, ale mají i základní orientaci v oborech svých kolegů. Tímto pak dochází k možnosti poskytovat ucelenou terapeutickou péči, jejíž jednotlivé části na sebe navazují a podporují se.

Nejdůležitější je pro nás spolupráce s rodinou, protože efektivní terapeutická péče je pouze jednou částí celého procesu. Tou druhou je pak zavedení veškerého našeho společného snažení do praxe, do toho běžného života. 

Při samotné práci s dětmi postupujeme vždy zcela individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, možností a preferencí. Naši terapeuti mají vždy jasný cíl jednotlivých terapií, nicméně cestu k tomuto cíli si řídí samo dítě. Pro terapeuty je to mnohdy taková malá „bojovka“, protože nikdy neví, co je na terapii vlastně čeká a musí se během pár vteřin adaptovat na aktuální situaci, naladění dítěte i zvířete a to využít k dosažení naplánovaného cíle. Terapie jsou vedeny respektujícím způsobem, s ohledem na individualitu dětí a jejich aktuální potřeby, na které pružně reagují.

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V DUHOVÉ CESTĚ?

Mgr. Barbora Janoudová

zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagožka

Bc. Martin Janoud

backgraund neziskové organizace, speciální pedagog a rehabilitační pracovník

Rebella

lipický kůň

narozena 2007

Rebelka byla pro práci v terapii cíleně cvičena už od svých 3 let, kdy se vlivem „náhody“ ukázala jako velmi empatická parťačka pro děti s postižením. Díky brzkému specializovanému výcviku je dneska velmi spolehlivým terapeutem pro široké spektrum klientů, o které s láskou „pečuje“. Lidi má moc ráda, ale jídlo je jídlo… to zase budeme upřímní 🙂

Oliver

lipický kůň

narozen 2004

Olíka jsme pořídili jako posilu pro terapie v jeho 10 letech. Před tím závodil ve spřežení (páry a maratony) po celé EU, za Slovensko – žil v hřebčíně Topolčianky. Teď si u nás užívá „stáří“ a své životní zkušenosti trpělivě předává dětem 🙂 Je to velmi svérázný koník, který má mnohdy takové „zvláštní“ způsoby, které uplatňuje na děti nerespektující hranice.

Persík

čínský chocholatý pes

narozen 2017

Persík je vítací typ, miluje pozornost a práci s klienty miluje. Je to tak trochu vtěrka vyžadující pohlazení v každém trochu vhodném okamžiku 😀 Terapeutickou práci měl možnost okoukat od Tary a stal se skutečným profíkem. Často se nás ptáte proč mu říkáme „Péro“, někdy Vám natočíme jeho vítací rituál, při kterém vypadá jako Tygr od medvídka Pú 🙂

Visit Us On Facebook