O nás

Jak to celé začalo?

…na začátku bylo vystrašené štěně, které se z neznámého důvodu bálo lidí.

Barbora tehdy zahájila extrémní socializační program a rozhodla se, že z psíka udělá alespoň společensky přijatelné zvíře. Během socializace zjistila, že Tara sice obecně nemá ráda lidi, ale cíleně vyhledává společnost dětí s poruchou autistického spektra, lidí s psychiatrickými diagnózami a seniory. Po ověření, že se nejednalo o pomatení psích smyslů :-), se Barbora rozhodla v roce 2009 absolvovat vzdělání v canisterapii a dále se jí pak věnovat.

Provoz terapeutické činnosti pod hlavičkou „Tak trochu jinak“ se datuje od roku 2010. Zpočátku mezi hlavní činnosti patřilo poradenství zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a canisterapie. S dalším vzděláváním se služby postupně rozšiřovaly, dle poptávky klientů, a ruku v ruce s potřebou dělat určité věci jinak než se normálně dělají. A tak se většina nabízených služeb začala stáčet kolem oboru speciální pedagogiky, ve kterém již tenkrát Barbora několik let pracovala, a terapeutické činnosti se psem.

V roce 2014 se Barbora rozhodla poskytované služby zastřešit organizací, která měla základní myšlenku poskytovat komplexní a zcela individualizovanou terapeutickou péči se zapojením celého rodinného systému. Po dlouhém zvažování se odhodlala vstoupit do neziskového sektoru a od 22. července 2014 je Duhová cesta vedena jako zapsaný spolek.

Hlavní činnost spolku je založena na speciálně pedagogické péči o klienty se speciálními potřebami, se zaměřením na neurovývojové poruchy. V současné chvíli se služby spolku stáčí již jen kolem terapií se zvířaty. Ostatní služby jsou poskytovány v rámci centra komplexní péče MANNAZ.

Proč se spolek jmenuje Duhová cesta?

  • protože duha je krásná, barevná a v nás evokuje radost a zábavu, což se snažíme vnést do celého našeho přístupu
  • protože duha přichází jako „odměna“ po dešti, stejně jako výsledky po mnoha hodinách dřiny při terapiích
  • protože duha ukazuje, kde je zakopaný poklad = jít po cestě duhy ho pomáhá najít
  • protože několik našich zvířecích učitelů už odešlo za duhový most a bez nich bychom nebyli tam, kde jsme
  • protože mezi našimi klienty je mnoho „duhových dětí“

Naše fiozofie

Naším cílem je pomáhat dětem poznávat svět a naučit se v něm žít. Nechceme vychovávat děti pro systém, chceme děti naučit žít v rámci systému spokojený život. Chceme aby děti dosáhly maximální míry samostatnosti, i přes svá oslabení, a uměly samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější situace bez zbytečného stresu a emocí.

Děti s neurovývojovými poruchami mají mnoho oslabených oblastí, které jim ztěžují, a mnohdy výrazně omezují fungování v běžném světě. V rámci terapeutické péče se snažíme maximálně rozvíjet a kompenzovat tato oslabení a tím zvyšovat šance na začlenění do běžného života. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z klasických i alternativních vzdělávacích systémů, mnoha různých terapií a technik a v neposlední řadě z našich mnohaletých zkušeností.

Snažíme se o multidisciplinární přístup, což znamená, že naši terapeuti nejsou vzděláni pouze ve svém „hlavním“ oboru, ale mají i základní orientaci v oboru svých kolegů. Tímto pak dochází k možnosti poskytovat ucelenou terapeutickou péči, jejíž jednotlivé části na sebe navazují a podporují se.

Nejdůležitější je pro nás spolupráce s rodinou, protože efektivní terapeutická péče je pouze jednou částí celého procesu. Tou druhou je pak zavedení veškerého našeho společného snažení do praxe, do toho běžného života.

Při samotné práci s dětmi postupujeme vždy zcela individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, možností a preferencí. Naši terapeuti mají vždy jasný cíl jednotlivých terapií, nicméně cestu k tomuto cíli si řídí samo dítě. Pro terapeuty je to mnohdy taková malá „bojovka“, protože nikdy neví, co je na terapii vlastně čeká a musí se během pár vteřin adaptovat na aktuální situaci, naladění dítěte i zvířete a to využít k dosažení naplánovaného cíle. Terapie jsou vedeny zábavnou formou, respektují individualitu dětí a jejich aktuální potřeby, na které pružně reagují.

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V DUHOVÉ CESTĚ?

Mgr. Barbora Janoudová

zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagožka

Bc. Martin Janoud

backgraund neziskové organizace, speciální pedagog a rehabilitační pracovník

Tara

čínský chocholatý pes

narozena 2006

Tara pracovala v terapii celých 10 let, nyní už je v psím důchodu a užívá si stáří 🙂 Potkat jí u nás můžete už jen běhat po zahradě 🙂 Díky ní dneska děláme to, co děláme…

Persík

čínský chocholatý pes

narozen 2017

Persík je vítací typ, miluje pozornost a pro terapii se narodil, soustavně vyhledává lidi a pohlazení. Často se nás ptáte proč mu říkáme „Péro“, někdy Vám natočíme jeho vítací rituál 🙂

Rebelka

lipický kůň

narozena 2007

Rebka byla pro práci v terapii cvičena od svých 3 let a díky tomu je dneska velmi spolehlivým parťákem pro široké spektrum klientů. Lidi má moc ráda, ale jídlo je jídlo 🙂

Olík

lipický kůň

narozen 2004

Olíka jsme pořídili jako posilu pro terapii v jeho 10 letech. Před tím závodi ve spřežení po celé EU, za Slovensko. Teď si u nás užívá „stáří“ a své životní zkušenosti předává dětem 🙂

Visit Us On Facebook