O nás

Jak to celé začalo?

…na začátku bylo vystrašené štěně, které se z neznámého důvodu bálo lidí.

Barbora tehdy zahájila intenzivní socializační program a rozhodla se, že z hysterického psíka udělá alespoň společensky přijatelné zvíře. Během socializace zjistila, že Tara sice obecně nemá ráda lidi, ale cíleně vyhledává společnost dětí s poruchou autistického spektra, lidí s psychiatrickými diagnózami a seniory. Po ověření, že se nejednalo o pomatení psích smyslů :-), se Barbora rozhodla v roce 2009 absolvovat vzdělání v canisterapii a dále se jí pak věnovat.

Tara s Barborou působila v terapii dlouhých 10 let a díky ní se Barbora naučila hooodně o trpělivosti, důvěře, toleranci a respektu. Tara měla dar vidět do klienta a předávat Barboře všechny potřebné informace pro efektivní terapeutickou intervenci. Mnohdy do toho šla bezhlavě a po svém a celou terapeutickou intervenci vedla sama, Barbora pak jen žasla nad procesem. Naučila nás, že každý pes může být terapeutem, když jeho člověk ví, jak využít jeho přirozeného potenciálu a respektuje jeho limity. Tara nás opustila 30. 10. 2022, ve věku 16,5 roku. Dá se tedy říct, že právě Tara byla zakladatelkou celého tohoto projektu… i proto je na úvodní fotce této stránky. Navždy bude tou, která to celé odstartovala.

První terapie jsme začaly poskytovat v roce 2010, tenkrát ještě pod hlavičkou živnosti „Tak trochu jinak“ – vždycky jsme se hodně odlišovaly… Zpočátku mezi hlavní činnosti patřilo poradenství zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti a canisterapie. S dalším vzděláváním se služby postupně rozšiřovaly, dle poptávky klientů, a ruku v ruce s potřebou dělat určité věci jinak než se normálně dělají. A tak se většina nabízených služeb začala stáčet kolem oboru speciální pedagogiky, ve kterém již tenkrát Barbora několik let pracovala, a terapeutické činnosti se psem.

V roce 2014 se Barbora rozhodla poskytované služby zastřešit organizací, s myšlenkou poskytovat komplexní a zcela individualizovanou terapeutickou péči, se zapojením zvířat do terapeutického procesu. Po dlouhém zvažování se odhodlala vstoupit do neziskového sektoru a od 22. července 2014 je Duhová cesta vedena jako zapsaný spolek. Od podzimu 2014 se nabízené služby rozšířily o poskytování speciálně pedagogické terapie za pomoci koní. Nyní máme ve výcviku 4 kočky, které připravujeme k asistenci při terapii. 

Hlavní činností spolku je v současné chvíli poskytování speciálně pedagogické terapie se zvířaty, terapie na farmě a terapie v přírodě. Našimi klienty jsou nejčastěji děti, dospívající i dospělí s neurovývojovými poruchami. Doplňkově se věnujeme vzdělávání v oblasti zooterapie, konzultační činnosti a mentoringu, jelikož díky vlastní bohaté terapeutické a pedagogické praxi máme možnost předávat zkušenosti, ne jen teoretické informace. 

Proč se spolek jmenuje Duhová cesta?

 • protože duha je krásná, barevná a v nás evokuje radost a zábavu, což se snažíme vnést do celého našeho terapeutického přístupu
 • protože duha přichází jako „odměna“ po dešti, stejně jako výsledky po mnoha hodinách dřiny při terapiích
 • protože duha ukazuje, kde je zakopaný poklad = jít po cestě duhy ho pomáhá najít
 • protože několik našich zvířecích učitelů už odešlo za duhový most a bez nich bychom nebyli tam, kde jsme
 • protože mezi našimi klienty je mnoho „duhových dětí“

Naše filozofie

Naším cílem je pomáhat našim klientům poznávat svět a naučit se v něm žít. Nechceme je „připravovat do systému“, ale spíše jim dáváme nástroje a podporu, aby si v rámci toho systému dokázali vybudovat spokojený život podle svých představ a v systému jako takovém zvládli funkčně fungovat.

Klienti s neurovývojovými poruchami mají mnoho oslabených oblastí, které jim ztěžují, a mnohdy výrazně omezují fungování v běžném světě. V rámci terapeutické péče se snažíme maximálně rozvíjet a kompenzovat tyto oslabené oblasti a tím zvyšovat šance na začlenění do běžného života. Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z klasických i alternativních vzdělávacích systémů, mnoha různých terapií a technik a v neposlední řadě z našich mnohaletých profesních i vlastních osobních zkušeností. Barbora sama má PAS, což jí dává při práci trochu jiný vhled do této problematiky a Martinovi to poskytuje skutečně hodně praktických zkušeností a „AHA“ momentů, které umí pak velmi dobře využít v terapii.

Snažíme se o multidisciplinární přístup, což znamená, že Barbora i Martin nejsou vzděláni pouze ve svém „hlavním“ oboru, ale mají i základní orientaci v oborech souvisejících a návazných. Tímto pak dochází k možnosti poskytovat celostní terapeutickou péči, jejíž jednotlivé části na sebe navazují a podporují se.

Efektivní terapeutická péče je ale pouze jednou částí celého procesu. Tou druhou je pak zavedení veškerého našeho společného snažení do praxe, do toho běžného denního života. 

Při samotné práci s klienty postupujeme vždy zcela individuálně, podle jejich aktuálních potřeb, možností a preferencí. Naši terapeuti mají jasný cíl jednotlivých terapií, nicméně cestu k tomuto cíli si řídí sám klient. Pro terapeuty je to mnohdy taková malá „bojovka“, protože nikdy neví, co je na terapii vlastně čeká a musí se během pár vteřin adaptovat na aktuální situaci, naladění klienta i zvířete a to využít k dosažení naplánovaného cíle. Terapie jsou vedeny respektujícím způsobem, s ohledem na individualitu klientů a jejich aktuální potřeby, na které pružně reagují. 

Základní principy naší práce:

 • Podpora samostatnosti: Snažíme se, aby naši klienti dosáhli maximální míry samostatnosti, i přes svá oslabení. Pomáháme jim rozvíjet jejich dovednosti a učíme je, jak samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější situace bez zbytečného stresu a emocí.
 • Respekt k individualitě: Každý klient je pro nás jedinečný a respektujeme jeho individualitu. Naše práce je vždy postavena na individuálních potřebách, možnostech a preferencích klienta.
 • Multidisciplinární přístup: Stále se vzděláváme, díky čemuž máme poměrně velký mezioborový přesah, abychom klientům mohli poskytnout skutečně komplexní péči, která zohledňuje všechny aspekty jejich života. A pokud něco neumíme, máme kolem sebe spoustu skvělých kolegů, kteří jsou připraveni našim klientům pomoci.
 • Spolupráce s rodinou: Rodina hraje v životě klienta klíčovou roli. Proto úzce spolupracujeme s rodinami a zapojujeme je do celého procesu péče.
 • Respektující přístup: Věříme, že každý klient si zaslouží náš respekt. Naše práce je založena na partnerském přístupu, toleranci a přijetí jedinečnosti.

   Věříme, že každý člověk má potenciál žít spokojený a naplněný život. Naší úlohou je poskytnout mu podporu a nástroje, které mu na této cestě pomohou.

   S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V DUHOVÉ CESTĚ?

   Mgr. Barbora Janoudová

   zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagožka

   Bc. Martin Janoud

   backgraund neziskové organizace, speciální pedagog a rehabilitační pracovník

   Rebella

   lipický kůň

   narozena 2007

   Rebelka byla pro práci v terapii cíleně cvičena už od svých 3 let, kdy se vlivem „náhody“ ukázala jako velmi empatická parťačka pro děti s postižením. Díky brzkému specializovanému výcviku je dneska velmi spolehlivým terapeutem pro široké spektrum klientů, o které s láskou „pečuje“. Lidi má moc ráda, ale jídlo je jídlo… to zase budeme upřímní 🙂

   Oliver

   lipický kůň

   narozen 2004

   Olíka jsme pořídili jako posilu pro terapie v jeho 10 letech. Před tím závodil ve spřežení (páry a maratony) po celé EU, za Slovensko – žil v hřebčíně Topolčianky. Teď si u nás užívá „stáří“ a své životní zkušenosti trpělivě předává dětem 🙂 Je to velmi svérázný koník, který má mnohdy takové „zvláštní“ způsoby, které uplatňuje na děti nerespektující hranice.

   Keksík

   Irský cob

   narozen 2014

   Keksík je naše nová posila týmu. Pro malé děti byl problém zvládat velké koně, a tak jsme pro ně pořídili mini verzi velkého koně 🙂 Keksík má povahu přerostlého psa (jako všichni cobové 🙂 ), je extrémně zvědavý a má svoji hlavu – je tedy potřeba stát si pevně za svým. Bude perfektním kamarádem pro děti, které se potřebují naučit prosadit a věřit si.

   Persík

   čínský chocholatý pes

   narozen 2017

   Persík je vítací typ, miluje pozornost a práci s klienty miluje. Je to tak trochu vtěrka vyžadující pohlazení v každém trochu vhodném okamžiku 😀 Terapeutickou práci měl možnost okoukat od Tary a stal se skutečným profíkem. Často se nás ptáte proč mu říkáme „Péro“, někdy Vám natočíme jeho vítací rituál, při kterém vypadá jako Tygr od medvídka Pú 🙂

   Leon

   čínský chocholatý pes

   narozen 2023

   Leon je tak trochu Tara v bledě modrém – takže malý psychopatík 😀 V terapii bude jednou přeborník, ale své klienty si už teď pečlivě vybírá a ne každý je hoden kontaktu s ním… to je skvělé pro děti, které nemají nastavené hranice a slovo respekt jim nic moc neříká. Je to ještě psí mimino, všechno se zatím učí a u terapií je zatím jako pozorovatel a když chce, na chvíli se přidá.

   Rafael

   Evropská krátkosrstá kočka

   narozen 2020

   Rafáček je jedním z námi zachráněných kočičáků, kterého jsme doslova odkojili, máme ho od jeho 11 dnů. Má velmi přátelskou povahu a je neuvěřitelný mazel. Často pobývá venku a když při terapiích lítají velké emoce, vždycky se někde „vyskytne“ a přijde klienta, který to potřebuje, podpořit a poveselit. Pracuje však jen když se mu chce… jako asi každá kočka 🙂

   Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram