Specializační kurzy

Pracujete jako CT tým a potřebujete další nápady na aktivity? Chcete se dále vzdělávat v oblasti cíleného rozvoje oslabených funkcí dětí se speciálními potřebami? Právě pro vás jsou určeny následující specializační kurzy, kde máme více prostoru se společně zaměřit na konkrétní pomůcky a metodické postupy více do hloubky a budete mít i dostatek prostoru si vše vyzkoušet na vlastní kůži 🙂 

Specializační vzdělávání je otevřeno všem týmům, i těm kteří základní kurz canisterapie absolvovali jinde. 

PEDAGOGICKÉ METODY PRÁCE V CANISTERAPII I. – Rozvoj motorických funkcí s pomocí psa

Pro koho je kurz vhodný: pro již praktikující canisterapeuty, účastnit se mohou všichni zájemci, ne jen týmy certifikované u nás

Cíl kurzu: seznámit účastníky se základní teorií potřebnou pro rozvoj motoriky u různých skupin klientů, naučit je vidět potřeby klienta a následně vhodně cílit terapeutické aktivity, poskytnout množství nápadů, tipů a inspirace na práci s klienty, včetně předání metodiky práce s danou pomůckou nebo hrou, upozornit na časté chyby a omyly

Obsah kurzu:

 • základní teorie k oblasti rozvoje motoriky
 • základní teorie pro práci s klientem
 • pomůcky a hry na rozvoj hrubé motoriky
 • pomůcky a hry na rozvoj jemné motoriky
 • pomůcky a hry na rozvoj motorické koordinace
 • pomůcky a hry na rozvoj senzomotoriky
 • pomůcky a hry na rozvoj grafomotoriky
 • diskuze

Lektor kurzu: Mgr. Barbora Janoudová

Místo konání kurzu: MANNAZ – centrum komplexní péče, Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou

Délka kurzu: 8 hodin

Cena kurzu: 1 800,- Kč

Termín kurzu: brzy zveřejníme

Minimální počet účastníků: 8

Maximální počet účastníků: 15

PEDAGOGICKÉ METODY PRÁCE V CANISTERAPII II. – Rozvoj percepčních funkcí s pomocí psa

Pro koho je kurz vhodný: pro již praktikující canisterapeuty, účastnit se mohou všichni zájemci, ne jen týmy certifikované u nás

Cíl kurzu: seznámit účastníky se základní teorií potřebnou pro rozvoj percepce u různých skupin klientů, naučit je vidět potřeby klienta a následně vhodně cílit terapeutické aktivity, poskytnout množství nápadů, tipů a inspirace na práci s klienty, včetně předání metodiky práce s danou pomůckou nebo hrou, upozornit na časté chyby a omyly

Obsah kurzu:

 • základní teorie k oblasti rozvoje percepce
 • základní teorie pro práci s klientem
 • pomůcky a hry na rozvoj zrakového vnímání
 • pomůcky a hry na rozvoj sluchového vnímání
 • pomůcky a hry na rozvoj hmatu
 • pomůcky a hry na rozvoj čichu
 • pomůcky a hry na rozvoj chuti
 • diskuze

  Lektor kurzu: Mgr. Barbora Janoudová

  Místo konání kurzu: MANNAZ – centrum komplexní péče, Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou

  Délka kurzu: 8 hodin

  Cena kurzu: 1 800,- Kč

  Termín kurzu: brzy zveřejníme

  Minimální počet účastníků: 8

  Maximální počet účastníků: 15

  PEDAGOGICKÉ METODY PRÁCE V CANISTERAPII III. – Rozvoj kognitivních funkcí s pomocí psa

  Pro koho je kurz vhodný: pro již praktikující canisterapeuty, účastnit se mohou všichni zájemci, ne jen týmy certifikované u nás

  Cíl kurzu: seznámit účastníky se základní teorií potřebnou pro rozvoj kognice u různých skupin klientů, naučit je vidět potřeby klienta a následně vhodně cílit terapeutické aktivity, poskytnout množství nápadů, tipů a inspirace na práci s klienty, včetně předání metodiky práce s danou pomůckou nebo hrou, upozornit na časté chyby a omyly

  Obsah kurzu:

  • základní teorie k oblasti rozvoje kognice
  • základní teorie pro práci s klientem
  • pomůcky a hry na rozvoj pozornosti, koncentrace, trpělivosti a postřehu
  • pomůcky a hry na rozvoj myšlení
  • pomůcky a hry na rozvoj paměti
  • pomůcky a hry na rozvoj řeči
  • pomůcky a hry na rozvoj matematických a předmatematických představ
  • pomůcky a hry na rozvoj emocí
  • pomůcky a hry na prostorové orientace
  • diskuze

   Lektor kurzu: Mgr. Barbora Janoudová

   Místo konání kurzu: MANNAZ – centrum komplexní péče, Přemyslova 521/84, Kralupy nad Vltavou

   Délka kurzu: 8 hodin

   Cena kurzu: 1 800,- Kč

   Termín kurzu: brzy zveřejníme

   Minimální počet účastníků: 8

   Maximální počet účastníků: 15

   ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ KURZY 2023

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

   Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram