Bc. Martin Janoud

Martin v duhovce funguje jako terapeut a mimo to se stará o zajištění funkčního zázemí pro terapie. Jako bonus se snaží zrealizovat všechny Barbořiny vize, což ho mnohdy staví před velmi nelehké úkoly 😀

Vzhledem k dřívějšímu aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění, a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti. Práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde v té době prakticky vůbec neexistovala. Z praxe vyplynula potřeba doplnění znalostí z oblasti speciální pedagogiky, a tak Martin vystudoval obor Speciální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na psychopedii a logopedii. Propojením fyzioterapie a speciální pedagogiky dokáže klientům poskytovat opravdu komplexní terapeutickou péči. Část svého průběžného vzdělávání Martin zaměřuje na celostní metody, které umí vhodně kombinovat s klasickou rehabilitační a terapeutickou péčí.

Má dceru Amálku, která jeho znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání denně posouvá výrazným tempem kupředu. Když si chce odpočinout, chodí do lesa, pustí si nějaký ze svých oblíbených seriálů, poslouchá hudbu nebo si vezme nějakou zajímavou knížku.

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář – v rámci studia fyzioterapie
 • Masáž lávovými kameny – Dexter Academy & Centrum Regeneračního Vzdělávání
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Zdravotní problematika hřbetu koní I a II – MVDr. Dominika Švehlová
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Reiki (I a II) – Ing. Nelia Novitska
 • Dornova metoda a Breussova masáž – EduSpa College
 • Kraniosakrální terapie – EduSpa College
 • Dornova metoda II. – EduSpa College
 • Kurz reflexní terapie – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Ergoterapie a její využití v praxi – MAVO s.r.o.
 • Konference Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte – Monada, společnost. s r.o.
 • Škola reflexní terapie I. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie II. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie III. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Čínský pentagram – EduSpa College
 • Marma Therapy I. – CENTRE FOR AYURVEDA, YOGA & MARMA, Dr. Neel Venugopal
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem – Olga Bogdashina
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky – Mgr. et. Mgr. Katka Králová
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem – Linda Cecavová
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Polytechnika v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Smyslová výchova v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Na hranici zrození – kraniosakrální biodynamika (biodynamická práce s dětmi) – Etienne Peirsman (USA)
 • Měnit svět uvnitř mozku (kraniosakrální biodynamika) – Etienne Peirsman (USA)
 • Mozek – kraniosakrální biodynamika nervových tkání – Etienne Peirsman (USA)
 • Poplašné systémy a hromosvody traumatu – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)

Visit Us On Facebook