Mgr. Barbora Janoudová

Barbora je vizionářka a pokud si něco vezme do hlavy, většinou se jí to dříve nebo později podaří uskutečnit. Má tedy na svědomí aktuální podobu všech projektů – koncept Duhovky, terapeutické školičky i centra komplexní péče. Zajišťuje celkový standard kvality všech poskytovaných služeb, dle metodiky, kterou pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami vytvořila – a za to jí občas všichni pekelně nesnáší, protože odmítá dělat jakékoliv kompromisy :-D.

Barbora vystudovala zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat. Od záměru dalšího působení v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda“. Barbora, díky nečekané nabídce, začala pracovat na zahradnickém učilišti pro žáky s kombinovaným postižením a další vzdělávání absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, pracovala na několika pracovních místech, kde sbírala cenné pracovní i životní zkušenosti, aby se mohla propojit svět zvířat a svět dětí a dělat to, co ji skutečně baví. Barbora získala vzdělání a zkušenosti v oborech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich. Díky tomu, že sama Barbora má vysokofunkční AS, zaměřuje se ve své práci právě na oblast neurovývojových poruch, zejména pak na děti s PAS.

Má dceru Amálku, která je její velkou učitelkou a denně jí poskytuje cenné lekce, které Barboru neustále nutí k dalšímu vzdělávání, zejména pak v oblasti alternativních výchovných a vzdělávacích směrů, a osobnostnímu rozvoji. Když má náhodou volno, a nevěnuje se zrovna rodině nebo zvířatům, cvičí jógu, toulá se přírodou nebo si vezme knížku – většinou tedy spíš nějakou odbornou publikaci, ať jsme přesnější 🙂

Další vzdělávání, které Barbora absolvovala:

 • jezdecká licence
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba
 • Základní kurz TČM
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček
 • Praktická psychoterapie NLP
 • Body zdraví
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1
 • Systemická práce s rodinou
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce
 • Školní zralost a zápis do školy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
 • Metoda dobrého startu
 • Reiki Master Teacher
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – II.
 • Praktická aromaterapie pro každého
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (předpokládané dokončení 2018)
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • ADHD ve třídě, školní družině
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®
 • Školní zralost
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky + další návazné vzdělávání formou aktuálních webinářů
 • Profesionální zooterapie v sociální práci I
 • Profesionální zooterapie v sociální práci II
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem
 • Online konference pro učitele MŠ – zaměření Montessori
 • Mezinárodní online Montessori konference
 • Montessori filosofie a principy
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
 • Montessori praxe – kompletní kurz
 • Online Montessori konference – Jak rozvíjet neomezený potenciál dětství
 • Diplomový Montessori kurz pro věk 3-6 let – zahájení listopad 2021 / předpokládané ukončení podzim 2022
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání
 • Mezinárodní online Montessori konference – Jak podpořit neomezený potenciál dětství

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala/sbírá své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. – speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ – speciální pedagog (s využitím zooterapie), alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s. – lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor (zde stále působí)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor rekvalifikačního a kvalifikačního vzdelávání
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – spolumajitelka a jednatelka firmy, speciální pedagog a terapeut ve školičce a ambulantní komplexní péči

Visit Us On Facebook