Mgr. Barbora Janoudová

Barbora je vizionářka a pokud si něco vezme do hlavy, většinou se jí to dříve nebo později podaří uskutečnit. Má tedy na svědomí aktuální podobu všech projektů – koncept Duhovky, terapeutické školičky i centra komplexní péče. Zajišťuje celkový standard kvality všech poskytovaných služeb, dle metodiky, kterou pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami vytvořila – a za to jí občas všichni pekelně nesnáší, protože odmítá dělat jakékoliv kompromisy :-D.

Barbora vystudovala zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat a několik kratších praxí jako asistent veterináře velkých zvířat. Od záměru dalšího působení v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda“. Barbora, díky nečekané nabídce, začala pracovat na zahradnickém učilišti pro žáky s kombinovaným postižením a další vzdělávání absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, pracovala na několika pracovních místech, kde sbírala cenné pracovní i životní zkušenosti, aby mohla následně propojit svět zvířat a svět dětí na poli terapie.

Barbora za 16 let působení v oboru získala vzdělání a zkušenosti v přístupech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich.

Díky tomu, že sama Barbora má vysokofunkční AS a ADHD, zaměřuje se ve své práci právě na děti s neurovývojovými poruchami, protože tak trochu ví, o čem to je 🙂

Má dceru Amálku, která je její velkou učitelkou a denně jí uděluje cenné lekce, které Barboru neustále nutí k dalšímu vzdělávání, a to hlavně v oblasti respektujících výchovných a vzdělávacích směrů, a k soustavnému osobnostnímu rozvoji. Když má náhodou volno, a nevěnuje se zrovna rodině nebo zvířatům, cvičí jógu, toulá se přírodou nebo si vezme knížku – většinou zase nějakou odbornou…

Další vzdělávání, které Barbora absolvovala:

 • Jezdecká licence – ČJF
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu – Anitera o.p.s.
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny – Ing. Zdeňka Kučerová
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba – Sindy Katayama
 • Základní kurz TČM – Most ke zdraví
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM – MUDr. Alexandra Vosátková
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata – MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček – MVDr. Jaroslava Bláhová
 • Praktická psychoterapie NLP – Sindy Katayama
 • Body zdraví – Eva Joachymová
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce – PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Dobromila Nevolová
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin. – Mgr. Šárka Smíšková (Isar, z.s.)
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní – Zdeňka Pohlreich
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Rekvalifikační kurz Lektor – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1 – Course approved by The Bach Centre, Dr. Katarina Michel
 • Systemická práce s rodinou – Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce – PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
 • Školní zralost a zápis do školy – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Jiřina Bednářová
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku – PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Metoda dobrého startu – PhDr. Jana Swierkoszová
 • Reiki Master Teacher – Ing. Nelia Novitska
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. – PhDr. Dana Krejčířová
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti – Mgr. Helena Vlčková, Mgr. Simona Poláková
 • Konference Klient se speciálními potřebami, klient s DMO (účast současně i jako přednášející) – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. – PhDr. Dana Krejčířová
 • Praktická aromaterapie pro každého – Adéla Zrubecká (Nobilis Tilia)
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy – Mgr. Karolína Ranglová
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (absolvováno bez závěrečné zkoušky – těhotenství/porod) – Národní ústav odborného vzdělávání
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti – Adéla Zrubecká (Nobilis Tilia)
 • Orientační logopedické vyšetření – PhDr. Václava Tomická, Ph.D.
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • ADHD ve třídě, školní družině – Mgr. Jaroslava Budíková
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra – Mgr. Miroslav Vosmik
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Školní zralost – Pedagogicko-psychologická poradna STEP
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky, další návazné vzdělávání formou aktuálních webinářů – Mgr. et. Mgr. Katka Králová
 • Profesionální zooterapie v sociální práci I – Elva Help z.s. 
 • Profesionální zooterapie v sociální práci II – Elva Help z.s. 
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem – Linda Cecavová
 • Online konference pro učitele MŠ (zaměření Montessori) – Růst společně
 • Mezinárodní online Montessori konference – Růst společně
 • Montessori filosofie a principy – Mgr. Dita Dlouhá
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem – Olga Bogdashina
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Online Montessori konference – Jak rozvíjet neomezený potenciál dětství – Růst společně
 • Diplomový Montessori kurz pro věk 3-6 let – Mgr. Dita Dlouhá
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Mezinárodní online Montessori konference – Jak podpořit neomezený potenciál dětství – Růst společně
 • Montessori cestou pro věk 0 – 3 roky – Mgr. Dita Dlouhá
 • Workshop v oblasti koučování s koňmi se zaměřením na práci s hranicemi (Hranice – zdroj klidu a porozumění) – Simona Šašková
 • Online Montessori konference – Jak využít potenciálu prvních tří let života dítěte? – Růst společně
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi II. – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Wellbeing v praxi – Učíme společně, Lucie Samková
 • Konference Dětská rehabilitace (účast současně i jako přednášející) – Krajská zdravotní, a.s.
 • Kurz Spolu ven – Učíme se venku
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole – Mgr. Kateřina Vondráčková
 • Koncentrace, volba a napojení – Karen Pearce
 • Rozvoj smyslového vnímání u předškoláků – Mgr. Marcela Zajícová

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala/sbírá své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. – speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ – speciální pedagog (s využitím zooterapie), alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s. – lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor (zde stále působí)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor rekvalifikačního a kvalifikačního vzdelávání
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – spolumajitelka a jednatelka firmy, speciální pedagožka, vedoucí terapeutka, metodička (zde stále působí)
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – sociálně právní ochrana dětí (Louny) – externí lektor školení pro pěstouny, externí speciální pedagog pro terapeutickou práci s dětmi v pěstounské péči (zde stále působí)
 • Mateřská škola MANNAZ s.r.o. – ředitelka MŠ, spoluzakladatelka, jednatelka (zde stále působí)

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram