Zkoušky canisterapeutických týmů

Zkouška canisterapeutického týmu se u nás vykonává jako součást Základního kurzu canisterapie (není třeba se na ní hlásit zde, stačí přihláška na Základní kurz) a jako opakovaná zkouška po uplynutí doby, na kterou byla týmu udělena certifikace – nejčastěji 2 roky. 

Přezkoušení týmu u nás mohou absolvovat jen absolventi našeho Základního kurzu canisterapie = k přezkoušení nepřijímáme zájemce, kteří absolvovali kurzy u jiných organizací. Naší certifikaci vydáváme pouze týmům, které dobře známe z praxe s klienty, jelikož vydáním certifikátu potvrzujeme jejich kompetence k výkonu profesionálních služeb v oblasti canisterapie. 

Příští zkoušky canisterapeutických týmů se budou konat za:

0
Day
:
sep
0
Hour
:
sep
0
Minute
:
sep
0
Second

PŘEZKOUŠENÍ NAŠICH AKTIVNÍCH CT TÝMŮ 2024

KDY:   20. 10. 2023 – od 13.30 hod. (každý tým dopředu dostane konkrétní čas své zkoušky)

KDE:     Přemyslova 521, Kralupy nad Vltavou (Mannaz – terapeutická školička s.r.o.)

CENA:   800,- Kč

Přezkoušení pro naše aktivní canisterapeutické týmy a pro canisterapeutické týmy, které mají aktuálně statut „Tým ve výcviku“. V případě, že máte absolvované zkoušky u jiné instituce, nelze u nás projít pouze tímto přezkoušením, ale vyžadujeme absolvování Základního kurzu (pro zařazení mezi týmy naší organizace – následně pak absolvujete již pouze přezkoušení po stanovené době).

Přezkoušení probíhá dle aktuálně platného zkušebního řádu. Obsahuje zkoušku týmu složenou z:

  • prezence a vyřízení administrativních náležitostí
  • části testující poslušnost a ovladatelnost psa – prokázání adekvátního chování psa, které je potřebné pro bezpečnou a efektivní práci s klientem a pro „kultivovanou“ návštěvu zařízení (nutné pro poskytování profesionálních služeb)
  • canisterapeutické části prokazující vhodnost psa pro práci s klienty
  • testu dispozic pro polohování – vhodnost/nevhodnost psa (ochrana psů, kteří nejsou pro polohování vhodní – vyřazení z této aktivity s vyznačením na certifikátu)
  • praxe (supervize přímé práce s klientem) – 2 připravené aktivity v délce 3 – 5 minut – jedna pro dítě a jedna pro dospělého (zadání bude upřesněno dopředu emailem, dle klientů, kteří budou zkoušce přítomni)

Vše je podrobně rozepsáno ve zkušebním řádu, věnujte prosím pozornost jeho prostudování.

Ke zkoušce je třeba přivézt potvrzení o zdravotním stavu psa – potvrdí vám váš veterinář. Nahrazuje se tím dříve prováděná veterinární přejímka na místě – umožňuje to vypsání zkoušky na konkrétní čas (všichni nemusí být přítomni v jeden čas na přejímku veterinářem).

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram